Liên hệ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI THÁI BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: 37C, Đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Thắng Nhất,
                Thành phố Vũng Tàu, Việt Nam.
Email: Pms@pmarine.com.vn
Điện thoại: +84-254-3563606 - Fax: +84-254-3563608