Nâng hạ, vận chuyển, lưu trữ, bảo dưỡng ống dầu khí