Chế tạo các thiết bị cơ khí

Với việc hướng tới mục tiêu trở thành một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ hàng hải, đội ngũ nhân viên của PMS không ngừng nghiên cứu hoàn thiện các thiết bị phục vụ cho công việc. Nhiệm vụ đặt ra cho xưởng cơ khí là phải luôn lắng nghe ý kiến, yêu cầu công việc từ phía khách hàng, sau đó nghiên cứu để có thể thiết kế và chế tạo ra những thiết bị phù hợp nhất phục vụ cho công việc.
 

Các thiết bị chúng tôi có thể chế tạo được bao gồm các thiết bị phục vụ cho việc hạ thủy và nâng hạ hàng hóa như: các dầm chịu lực, dầm dẫn hướng, đường trượt, các thiết bị kết nối, chịu lực cho xe trailer phục vụ hạ thủy, các puli dẫn hướng chuyên dụng, các pad eye chịu lực lớn dùng trong việc cẩu, kéo và hạ thủy tàu…

Bài viết liên quan

  • Hàn định vị và cung cấp dịch vụ mob/demob