Lặn khảo sát

PMS cung cấp đến khách hàng trong ngành dầu khí và các ngành nghề khác những dịch vụ khảo sát dưới nước đa dạng và các dịch vụ kiểm tra không phá hủy, bao gồm kiểm tra chân đế giàn khoan, đường ống dẫn dầu, khí, kiểm tra mặt đáy biển, khảo sát miệng giếng khoan, kiểm tra vỏ tàu dưới nước. Năng lực thực hiện các dich vụ khảo sát dưới nước của PMS đã được kiểm định và xác nhận bởi DNVGL, BV, VR...

Các dịch vụ khảo sát dưới nước của PMS:

Kiểm tra không phá hủy

Quay phim, chụp hình dưới nước

Khảo sát vỏ tàu dưới nước

Khảo sát đáy biển và miệng giếng khoan

Khảo sát đường ống dẫn dầu, khí ...


Bài viết liên quan

  • Kiểm tra và thay thế kẽm chống ăn mòn vỏ tàu

  • Kiểm tra việc giải phóng mặt bằng

  • Trục vớt

  • Thi công lắp đặt dưới nước