Kiểm tra và thay thế kẽm chống ăn mòn vỏ tàu

PMS cung cấp dịch vụ kiểm tra và thay thế kẽm chống ăn mòn cho các công trình dưới nước như vỏ tàu, chân đế giàn khoan, chân cầu cảng...

Việc thay thế kẽm chống ăn mòn vỏ tàu bằng thợ lặn sẽ tiết kiệm rất nhiều chi phí khi tránh được việc phải đưa tàu lên đốc, cũng như tránh ảnh hưởng đến kế hoạch khai thác tàu

Ngoài ra chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ kiểm tra hoạt động của kẽm chống ăn mòn sau khi thay thế bằng cách sử dụng máy đo điện thế kẽm Buckley’s Bathycorrometer.

Bài viết liên quan

  • Kiểm tra việc giải phóng mặt bằng

  • Lặn khảo sát

  • Trục vớt

  • Thi công lắp đặt dưới nước