Lai dắt tàu


PMS cung cấp đến khách hàng dịch vụ lai dắt tàu, bao gồm:

Lai dắt các tàu đóng mới vừa hạ thủy

Cung cấp các dịch vụ như: lai dắt, hỗ trợ ra vào, quay đầu trong cầu cảng; di chuyển từ phao số 0 vào cầu cảng và ngược lại, cung cấp tàu trực, tàu bảo vệ, hộ tống…

Lai dắt các tàu chở hàng lớn cập cảng

Lai dắt các tàu đóng mới hoặc vừa sửa chữa lớn đến nơi thử máy

Cứu hộ các tàu mắc cạn...