Dịch vụ hạ thủy, nâng hạ và vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng


PMS cung cấp các dịch vụ hạ thủy tàu và nâng hạ, vận chuyển hàng quá khổ, quá tải:
 

Thiết kế quy trình hạ thủy, nâng hạ, vận chuyển hàng quá khổ, quá tải, siêu trường, siêu trọng;

Nâng hạ và vận chuyển bằng xe đầu kéo thủy lực chuyên dụng;

Hạ thủy/ nâng hạ hàng bằng skidding (strand jacks, skid shoes);

Hạ thủy tàu bằng túi khí...